پوسیدگی دندان های شیری و راه های جلوگیری

ناردانام با توجه به رسالت مسئولیت اجتماعی خود در صدد است سلسه ویدئو های آموزشی اختصاصی در زمینه های مختلف مربوط به تربیت و پرورش فکری و جسمی کودکان را، تهیه و در اختیار همراهان مجموعه بزرگ ناردانام قرار دهد.

این ویدئو آموزش های لازم در خصوص پوسیدگی دندان های شیری و راه های جلوگیری برای پدر و مادرهای عزیز ارائه می دهد.

این ویدئو توسط مجموعه ناردانام با همکاری خانم دکتر رفیعی تهیه و تدوین شده است.

مدت ویدئو: 01:50 | متخصص: خانم دکتر رفیعی، دندان پزشک

همراهان ناردانام می توانند ما را در شبکه اجتماعی آپارات نیز توسط لینک های مندرج در زیر، دنبال کنند.

پوسیدگی دندان های شیری

صفحه اختصاصی ناردانام:

آپارات ناردانام

لینک ویدئو در آپارات:

پوسیدگی دندان های شیری و راه های جلوگیری